Zelená – menej ako 40 čakajúcich

Žltá – od 40 do 80 čakajúcich

Červená – viac ako 80 čakajúcich